Spits-koolmezen 2017

13 maart Vrouwtje overnacht voor de eerste keer.
16 maart Inspecties overdag.
31 maart nestbouw begonnen.
8 april Eerste eitjes.
Elke dag wordt een eitje gelegd. Vorig jaar 8 eitjes op 20 april.
Pas als het aantal eitjes compleet is wordt er serieus begonnen met broeden.
15 april Het broeden is begonnen op 7 eitjes.
29 april 7 Jongen in het nest. 14 broeddagen. Moeder mees houdt ze warm.
5 mei Een week oud. Het nestje wordt al wat voller.
10 mei 6 jongen eentje is verdwenen. Voeren iedere paar minuten.
15 mei vleugel oefeningen. Al flinke vleugeltjes hebben ze.
Nog een paar dagen dan gaan ze uit vliegen!!
17 mei Een jong kijkt uit het kastje. De eerste die uitvliegt?
Het wordt een erg warme dag.
18 mei Nog 5 jongen?
Waarschijnlijk is het "kijkertje" van gisteren uit het nest vertrokken.
19 mei Om acht uur nog 5 jongen in het kastje.
Om 12 uur is het kastje leeg! We hebben ze niet zien vertrekken.
Volgend jaar zijn ze weer welkom!!
31 maart begin nest.
8 april 8 eitjes.
29 april 7 jongen.
19 mei 5 jongen uitgevlogen.
broeddagen 21.
nestdagen 22.

29 april..11 mei koude nachten en dagen.