Spits-koolmezen 2018

Nog helemaal niks, eerst herfst winter voorjaar
En dan is het nog maar de vraag!

?????