Overzichts tabel landschapsdynamiek Bussummer en Westerheide

Tijd

Geologische

periode

Geologische afzetting en

bodemvorming

Archeologische

periode

Klimaat

Landschapsgebruik

Bussummer en Westerheide

Vegetatie

Bussummer en Westerheide

 

2000AD

 

 

 

 

 

 

 

1500AD

 

 

1000AD

 

 

500AD

 

 

0

holoceen

subatlanticum

 

 

 

stuifzand

(Formatie van Kootwijk)

 

p

 

o

 

d

 

z

 

o

 

l

 

i

 

s

 

a

 

t

 

i

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dekzand

erosiedalen

(Formatie van Twente)

 

Bodemvorming in keileem

stuwwal

keileem

fluvioglaciale dalen

(Formatie van Drente)

nieuwe tijd

warme zomers

vrij droog

natuur reservaat

heide met aangeplante naald en loof bossen

 

kleine ijstijd

strenge winters

beweiding met schaapskudden

hakhout beheer

winning zand,leem,grind

open heide met kleine bos partijen

 

late middeleeuwen

warme zomers en winter wat droger

aanleg banscheiding(1412)

hakhout beheer

nederezetting met akkers

heide met aangeplante

eiken,hazelaar en linden bosjes

 

hoge middeleeuwen

 

vroege middeleeuwen

koele zomers

vochtig

grafveld

 

 

 

 

urnenveld

nederzetiing

afname bos

 

toename heide

 

romeinse tijd

warme zomers

zeer vochtig

 

600BC

 

 

700BC

 

 

1700BC

 

 

 

 

 

 

 

3000BC

4400BC

7000BC

800BC

900BC

5050

 

9.000BC

 

 

50.000BC

 

100.000BC

 

300.000BC

ijzertijd

koele zomers

zeer vochtig

 

subboreaal

bronstijd

warm

subb. vrij droog

grafveld/grafheuvels

boskap

begrazing

open eiken/berkenbos

met open heide plekken

 

neoliticum

warme zomers

zeer milde winters

atl.vochtig

grafveld

nederzetting

bosbegrazing

open eiken/lindenbos

met hazelaar (ondergroei heide en grassen)

mesolithicum

warme zomers zeer milde winters Bor.vrij droog

 

warme zomers Pr.zeer koude winters

 

 

jacht / verzamelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jacht

 

gesloten bos met iep, eik en linde

 

licht hazelaarbos

 

subarctisch parklandschap

 

toendra

 

poolwoestijn

 

bos vab den en berk

 

poolijs

atlanticum

 

boreaal

preboreaal

 

pleictoceen

weichselien

paleoliticum

subarctisch klimaat

eemien

warmere periode

 

saalien

 

 

 

pool  klimaat

 

 

Bron:  Wimmers,Groenman-van Waateringee,Spek    Het culturele erfgoed van een natuurgebied