"De avonturen van Ferdinand Huyck"(Jacob van Lennep 1840)
Hier beschrijft van Lennep  hoe de hoofd persoon Ferdinand , loopt vanuit Soest naar Naarden.
Hij weet het heidelandschap blijkbaar niet erg te waarderen.
Op het hoogste punt van- de heuvel gekomen, wendde ik mij even om, ten einde het verrukkelijke landtoneel te beschouwen, hetwelk men van daar geniet, over het bekoorlijk gelegen Laren, welks kerkspits en daken, thans fonkelend in de gloed der zon, heerlijk afstaken tegen het lommerrijke geboomte en de uitgestrekte akkers daarom heen; - over Blaricum, de beide Eemnessen, Soest, Baarn en Amersfoort: over het bosrijke landschap daartussen,en over de blauwe zee, de Stichtse bergen en de grauwe heide, welke dat alles omsloten: ja, ik zuchtte onwillekeurig, toen ik herdacht aan de voortsnellende tijd, die mij niet vergunde mij langer in dat schouwspel teverlustigen: - en aan de vervelende weg, die ik nog had af te leggen.

Immers' wanneer men eens die hoogte over is, neemt de weg een geheel ander aanzicht. Geen welig groeiend geboomte, geen vruchtbare bouwlanden, geen landhoeven meer: aan weerzijden een dorre, wijduitgestrekte heide,over welke het uitzicht ten noorden op enkele bossen kreupelhout, en ten zuiden op het donkere groen der 's Gravenlandse lusthoven stuit. Ik kon niet nalaten van, zo dikwijls ik de blik naar deze laatste zijde sloeg, een vergelijking in te stellen tussen de woestenijl welke ik doortrok, en die, slechts een uur of anderhalf van mij gelegen,oase, waar de Amsterdamse rijkdom al zijn weelde en schatten tentoonspreidt. "Vooryaar!" dacht ik,"mijngoede tante Van Bempden, die ginds haar buitenplaats altijd vol gasten heeft, denkt thans weinig, dat haar neef hier eenzaam door de heide kuiert... ik ben ook wel dwaas geweest, dat ik haar niet geschreven heb: de goede vrouw had mij zeker haar koets te Amersfoort gezonden, en dan was ik vrij wat meer op mijn gemak en vrij wat royaler de provincie binnengekomen;... maar dan had ik ook Henriėtte Blaek niet ontmoet."
Even later wordt Ferdinand door struikrovers overvallen.