Meetnet grondwater

In de natuur kom je hier en daar zo'n ding tegen.
Het is een peilbuis van het landelijke grondwatermeetnet.
Hier wordt gemeten op welke diepte het grondwater begint.
Over het hele land zijn honderden van zulke meetpunten. Dit is peilbuis nr B32A0023 die staat op de Bussumerheide.
De grafiek geeft het verloop van de grondwaterstand weer. Te zien is dat de grondwaterstand sinds 1935 gemeten is.
Voor meer info zie: TNO DinoLoket.nl.