Heide en Schapen

Heide en schapen horen bij elkaar.
Op de schrale gronden van het Gooi was akkerbouw moeilijk.
Bemesting was nodig en de schapen zorgden daarvoor. In de morgen trokken de schapen naar de heide gebieden en aten zich daar vol. Thuis in de stal verteerden ze het voedsel en lieten hun keutels achter.
De boer gebruikte de mest op de akker. Zo was er verschraling op de heide, waardoor deze bleef bestaan en was er verrijking op de akkers.
De schapen leverden uiteraard ook nog de warme wol.