screenshots koolmezen 2018

Kleuren:
In het kastje een infrarood cameraatje.
Die ziet in het donker en eigenlijk vooral warmte.
Vandaar de wisseling van kleur. Witter is warmer.
Deze keer met mezen geluid!!
23 maart inspectie en schoonmaken van rommel en beestjes.
27 maart De eerste aanzet van een nest.
11 april 's ochtends twee eitjes in het nest. Mooi zo!
Op dit ei kan ik trots zijn!!
15 april 5 eitjes. Elke dag is er 1 bijgekomen.
17 april Zolang er niet gebroed wordt worden de eitjes toegedekt als ze even weg is.
18 april 8 eitjes! Het lijkt er op dat het broeden begint.
Broedtijd 13 dagen ongeveer 1 mei dus jongen?
29 april Grote veren !! Waar komen die vandaan?
Is er iets onverwachts gebeurd?
30 april Jongen in het kastje!! Heel klein. De eierschalen liggen nog in het nest.
12 dagen na de start van het broeden.
8 mei De jongen zijn 9 dagen oud en het is erg warme dag.
Ze zijn al goed gegroeid en een beetje meer ruimte is wel prettig.
Het kleine nest kommetje wordt te krap.
15 mei Al zo groot! 15 dagen oud. Ze groeien heel snel. Er is ook voldoende rups te vinden.
Het zijn al echte koolmeesjes.
19 mei Uitgevlogen alle acht.
Dat is natuurlijk de bedoeling maar het is wel stil in de tuin.
We hebben ze niet zien vertrekken.