Spits-koolmezen 2018

22 maart Er komt een einde aan de koude periode!
23 maart Geklop in het nestkastje.
In het kastje worden alle hoeken grondig gepikt om het schoon te maken.
27 maart Steeds meer grasjes worden binnen gebracht.
4 april Eerste overnachting in het kastje.
11 april eitjes.Elke dag komt er eentje bij.
  Hoeveel gaan het er worden?
18 april 8 eitjes Het broeden begint.
  Jongen na 13 dagen, ongeveer 1 mei.
30 april 13 dagen na het begin van het broeden,
  's Ochtends jongen in het kastje.
  Later blijkt dat één jong niet levensvatbaar was.
  7 jongen dus.
15 mei Verrassing Toch 8 jongen!!
  Wat groeien ze snel.
19 mei Een leeg nest!!
  Alle acht uitgevlogen.
  20 dagen van jong kuikentje tot vliegende mees.
  2016: 19 dagen 2017:20 dagen 2018: 20 dagen.
Het nestkastje is 30 jaar in gebruik en heeft ongeveer 240 meesjes afgeleverd!!!
Er is nu ook een microfoon in het kastje.
Maar het geluid komt eerder.

23 maart Eerste aktiviteiten.
18 april 8 eitjes Het broeden begint.
30 april jongen.
19 mei uitgevlogen.