Struikheide "Calluna vulgaris"

Struikheide groeit op arme zandgronden. De grond moet voedselarm blijven.
Dit kan door afplaggen waarbij de bovenste bodemlaag waarin zich voedselrijke humus vormt, wordt verwijderd.
Een tweede methode is begrazing.
De verarming vindt dan plaats doordat de grazers hun mest meenemen naar huis (schapen met potstal) of ze geconcentreerd uitwerpen (de vrij lopende grazers).
Zonder onderhoud zou de heide vegetatie verdwijnen.
Eerst gaat de dopheide bloeien (op vochtiger plaatsen) en kleurt de heide rose. Dan volgt de struikheide.
De heide velden kleuren paars, het bekende en gewaardeerde beeld.