Zandhagedis "Lacerta agilis"

Een schuw diertje. Je zult hem niet vaak zien.
Een groene flits (zomer 2008 het mannetje). De foto is dan ook niet door mij gemaakt.

De zandhagedis houdt een winterslaap in een zelf gegraven of geleend holletjes.
De meeste dieren komen in april uit winterslaap, de mannetjes als eerste.
Eind mei begin juni begint de voortplantingstijd.
Eitjes worden gelegd op open zandplekken die goed opwarmen.
Door zonnewarmte komen de eitjes uit, de meeste rond eind augustus.
De volwassen dieren zijn honkvast, jongen trekken vaak naar een geschikte leefgebied vlakbij.
Ze eten allerlei ongewervelden, zoals spinnen en insecten.